Προσοχή!
Ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αυτών που είναι συμβατοί με την εφαρμογή.
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
Κ.Υ.Α. 345/2020